MQA02-AKREDITASI PENUH PROGRAM SENI KULINARI

1 HINGGA 2 APRIL 2018

SELAMAT DATANG DIUCAPKAN KEPADA PEGAWAI-PEGAWAI MQA/BPTV KE KVTM UNTUK MENGAKREDITASI PENUH BAGI PROGRAM SENI KULINARI.

MQA Ialah AGENSI KELAYAKAN MALAYSIA/MALAYSIAN QUALIFICATIONS AGENCY merupakan agensi di bawah Kementerian Pegajian Tinggi. ditubuhkan pada 1 November 2007 (Akta 679). MQA berperanan melaksanakan Malaysian Qualifications Framework( MQF ), Mengakreditasi program dan kelayakan, mengawal dan menentukan standard Pemberi Pendidikan Tinggi ( PPT ) serta menubuhkan dan mengekalkan MQF.

Bagi memastikan misi MQA02 berjaya pelbagai usaha telah dilakukan oleh semua pihak seperti pihak pengurusan G14, Ketua Jabatan, Ketua Program, Ketua Unit , Majlis Perwakilan Pelajar, PSS dan seluruh warga KVTM digembeleng dengan sepenuhnya agar terlaksana dan berjaya. sesungguhnya usaha ini adalah demi merealisasikan kompetensi kerjaya pelajar satu hari nanti.

 

 

PERTANDINGAN VOKTEK PERINGKAT ZON 2018